Trelleborg Friskole prioriterer at samle både børn og forældre i et forpligtende fællesskab om og på skolen.

Det forventes, at forældre til børn på skolen engagerer sig og deltager i de aktiviteter, der har til formål at fremme trivslen og det levende fællesskab på skolen.

Sådan er samarbejdet organiseret

Der afholdes forældremøder i klasserne mindst én gang om året og forældresamtaler to gange om året.

Der er efter behov løbende kontakt mellem lærerne og forældrene vedrørende barnets udvikling og trivsel.

Skolen har faste traditioner/arrangementer såsom juleafslutning, fastelavnsfest, teater, opvisning og markedsdag, og forældre forventes at engagere sig og deltage i disse - og ligeledes ved de forældre-arbejdsdage og pædagogiske dage, som er beskrevet her nedenfor:

Der afholdes to-tre forældre-arbejdsweekender pr. skoleår med det formål at vedligeholde og forbedre skolens fysiske rammer ude og inde. Arbejdsopgaverne tilrettelægges, så alle har mulighed for at bidrage - uanset fysik og håndværksmæssige færdigheder.

En gang om året holder skolens personale pædagogiske dage med fælles kursus. På disse dage varetager forældre undervisningen og har dermed mulighed for at give deres egne børn - eller børnene i en helt anden klasse, hvis man foretrækker det - en unik, pædagogisk oplevelse. Aktiviteterne for de pædagogiske dage koordineres i fællesskab, men det er helt op til den/de enkelte forældre, om man vil lave klasseundervisning, lege og kreative aktiviteter, en udflugt, et virksomhedsbesøg eller noget helt andet.

Sidst, men ikke mindst - første skoledag ligger altid på en søndag, så forældre også har mulighed for at deltage i denne festdag.

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk