Skoleårets aktiviteter:
Ret til ændringer forbeholdes.

Sidst ændret 28/01-18

August

13. - 1. skoledag

17. - Skolefoto

18. - Skolefri (SFO er åben)

28. - Forældremøde overbygning 7.-9. klasse kl. 19-21

29. - Forældremøde indskoling 0.-2. klasse kl. 19-21

September

5. - Forældremøde mellemtrin 3.-6. klasse kl. 19-21

11.-15. - Lejrskole Prag 9. klasse

19. - Infoaften kommende 0.klasse (2018/2019) kl. 19-21

26. - Kursus for alle dansklærere kl. 14-16

27. - Biograf 6. klasse

28. - Biograf 4.-5. klasse

Oktober

2. - Samtaler 5. klasse ca. kl. 14:15-17

5. - Samtaler 5. klasse ca. kl. 14:15-17

9.-13. - Get Moving uge

10. - Bestyrelsesmøde

12. - Overnatning for alle på skolen

13. - Motionsdag kl. 8-12

Uge 42 - Efterårsferie (SFO lukket)

23.-27. - 8.klasse praktik

24. - Samtaler 0. klasse. ca. kl. 14:15-17:30

30. - Samtaler 7. klasse ca. kl. 14:30-19

31. - Samtaler 1., 2., 3. klasse ca. kl. 14:30-17.30

November

2. - Samtaler 1., 2., 3. klasse ca. kl. 14:30-17:30

6. - Samtaler 4. klasse ca. kl. 12:30-18

6. - Samtaler 8. klasse ca. kl. 14:30-17

7. - Biograf 0.-1. klasse

8. - Samtaler 1.-2. klasse ca. kl. 14:30-17:30

9. - Biograf 7.-8. klasse

13.-17. - Teateruge

13.-17. - Erhvervspraktik 9. klasse

17. - Generalprøve teaterstykke 10.30 for bedsteforældre

17. - Forestilling 1 17-18 for forældre og søskende 0.-3. klasse

17. - Forestilling 2 18.30-19.30 for forældre og søskende 4.-8. klasse

20. - Samtaler 6. klasse ca. kl. 12:30-16:30

22. - Samtaler 6. klasse ca. kl. 14:30-16

23. - Budgetseminar

24. - Terminsprøve 9. klasse. Skr. tysk

27. - Terminsprøve 9. klasse. Diktat/læsning

28. - Terminsprøve 9. klasse. Matematik

29. - Terminsprøve 9. klasse. Skriftlig fremstilling

30. - Terminsprøve 9. klasse. Skriftlig engelsk

30. - Bestyrelsesmøde

December

1. - Juleklippedag og juletræsfest. Forældre og bedsteforældre er meget velkomne

4.-9. - Projektuge 7. og 8.klasse

11. - Fremlæggelser 7. og 8. klasse.

11. - Samtaler 9. klasse ca. kl. 14:30-17

13. - Luciaoptog til morgensang

18. - Krybbespil- 1. klasse i Hejninge kirke

18. - Samtaler 9. klasse ca. kl. 14:30-16:13

20. - Juleafslutning for hele skolen kl. 8-12

 
21/12 - 2/1  Juleferie
Januar

3. - Første skoledag

19. - Pædagogisk dag. Forældre overtager undervisningen

20. - Ekskursion 8. klasse

24. - Bestyrelsesmøde

Februar

3. - Bestyrelsesseminar

5.-8. - Fagdage

9. - Fastelavn kl. 8.20-12.05

Uge 7 - Vinterferie

19.-23. - Projektuge 9. klasse

26. - Fremlæggelse

28. - Biograf 9. klasse

Marts

2. - Stjerne på en skole. Show fra kl. 12-14. For alle.

12.-15. - Brobygning 8.klasse

13. - Biograf 2.-3. klasse

19. - Samtaler 8. klasse. ca. kl. 14:30-17:30

19. - Bestyrelsesmøde

20. - Generalforsamling

22. - Overnatning på skolen 0.-2. klasse

23. - Æggeløb kl. 8-12

April

9. - Samtaler 8. klasse ca. kl. 14:30-17:30

18.-20. - Lejrskole 7. klasse

19. - Bestyrelsemøde

24. - Samtaler 0. klasse ca. kl. 14:30-17:30

24.-26. - Lejrskole 3. klasse

26. - Samtaler 5. klasse

30. - Skriftlige prøver: Skr. fremstilling 8. klasse

Maj

1. - Skriftlige prøver: Matematik 8. klasse

1. - Samtaler 1.-2. klasse ca. kl. 14:30-17:30

2. - FP9: Skriftlig fremstilling 9. klasse

3. - FP9: Matematik 9. klasse

4. - FP9: Diktat og læsning 9. klasse

7. - Skriftlig prøver: Diktat og læsning 8. klasse

7. - Evt. FP9 skriftlig 9. klasse

7.-9. - Lejrskole 5. klasse

10. - Konfirmation 7. klasse

14. - Blå mandag 7. klasse

14. - Evt. FP9 skriftlig 9. klasse

24. - Samtaler 4. klasse ca. kl. 12:30-18

24. - Samtaler 7. klasse ca. kl. 14:30-17

25. - Skoledag for sjov 0. klasse (2018/2019)

29. - Sidste skoledag for 9. klasse

30. - Samtaler 6. klasse ca. kl. 14:30-17

31. - Samtaler 7. klasse ca. kl. 14:30- 17

31. - Bestyrelsemøde

Juni

1.-27. FP9 mundtlig 9. klasse

4. - Samtaler 6. klasse ca. kl. 12:30-16:30

5. - Grundlovsdag (Skole og SFO er lukket)

18.-22. - Gymnastikuge 0.-8. klasse

22. - Generalprøve gymnastik kl. 8-12 0.-8. klasse

23. - Sommermarked. (Mødepligt 0.-8. klasse) Alle forældre og bedsteforældre er velkomne

25. - Skolefri 0.-8. klasse

27. - Tranlokation 17.30-20.30 9. klasse og forældre

28. - Bogaflevering og rengøring 0.-8. klasse

29. - Sidste skoledag kl. 8-12 0.-8. klasse

Juli

 SOMMERFERIE

August

 12. - Første skoledag

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk