Skoleårets aktiviteter:
Ret til ændringer forbeholdes.
August

7 -.1. skoledag

18. - Fotografering

23. - Forældremøde indskoling 0.-2. klasse

30. - Forældremøde overbygning 7-9 klasse

September

6. - Ekskursion 8.klasse

7. - Forældremøde mellemtrin 3.-6. klasse

8. - SUK-festival

8. - Infoaften kommende 0.klasse (2017/2018)

12.-16. - Studietur for 9.klasse til Prag

17.-18. - Arbejdsweekend for forældrene

20. - Bestyrelsesmøde

21. - 23. - Lejrskole 3. klasse

27. - Temadag om værdigrundlag

27. - Biograf 0.klasse

28. - Biograf 1. & 2. klasse

29. - Biograf 5., 6. og 7.klasse

Oktober

3. - Samtaler 5. og 6. klasse

5. - Samtaler 5. og 6. klasse

10. - Samtaler 5. og 6. klasse

Uge 41 - Get Moving uge

13. - Overnatning for alle på skolen

14. - Motionsdag kl. 8.20-12.05

Uge 42 - Efterårsferie

Uge 43 - 8.klasse praktik

25. - Samtaler 0.-1. klasse. Bestyrelsesmøde

26. - Samtaler 0., 1., og 4. klasse

November

1. - Samtaler 2.klasse

8. - Samtaler 9.klasse

9. - Samtaler 3.klasse

15. - Samtaler 7.klasse

Uge 46 - 9.klasse erhvervspraktik

Uge 46 - Teateruge

18. - Skolefest

19. - Bestyrelsesmøde/ Budgetseminar

21. - Erstatningsfri for 1. skoledag. Bestyrelsesmøde

22. - Samtaler 8.klasse

28.-30. - Terminsprøver 9.klasse

December

1. - Juleklippedag og juletræsfest. Forældre og bedsteforældre er meget velkomne

Uge 49 - Projektuge 7. og 8.klasse

12. - Fremlæggelser 7. og 8. klasse. Bestyrelsesmøde

13. - Luciaoptog til morgensang

18. - Krybbespil- 1. klasse i Hejninge kirke

20. - Juleafslutning for hele skolen kl. 8.20-12.05

 
21/12 - 3/1  Juleferie
Januar

4. - Første skoledag

10. - Bestyrelsesmøde

31. - Valgfrie samtaler 9.klasse

Februar

Uge 5 - Projektuge for 9.kl.

6. - Fremlæggelse af projekt for 9.kl.

Uge 6 - Fagdage

10. - Fastelavn kl. 8.20-12.05

12. - Bestyrelsesseminar

Uge 7 - Vinterferie

27. - Bestyrelsesmøde

Marts

1. - 3.klasse med skolen i biografen

3. - Stjerne på en skole. Show fra kl. 12-14. Alle er velkomne.

12.-16. - Introforløb 8.klasse

14. - 4. klasse med skolen i biografen

15. - Generalforsamling

15. - 9.kl. i biografen

28. - Bestyrelsesmøde

April

7. - Æggeløb

Uge 15 og mandag uge 16 - Påskeferie

18.-20. - Terminsprøver 8.klasse

21. - Overnatning indskoling 0.-2.klasse

25. - Samtaler 2.klasse. Bestyrelsesmøde

26. - Ekskursion 4. klasse

27. - Hyggeaften kommende 0.klasse 2017/2018

29. - Arbejdslørdag for forældre

Maj

2.-10. - FSA skriftllige prøver- 9.kl.

2. - Samtaler 8.klasse

8. - Samtaler 0.-1. klasse og samtaler 7.klasse

9. - Samtaler 0.-1. klasse

10. - Samtaler 4.klasse

11. - Samtaler 7.klasse

12. - St. Bededag

16. - Samtaler 3.klasse

17.-19. - Lejrskole 5.klasse

19. - Skoledag for sjov kommende 0.klasse 2017/2018

24. - Sidste skoledag 9.klasse

25. - Konfirmation for 7.kl. og Kristi Himmelfartsdag

26. - Fridag

29. - Blå mandag for 7.kl. Bestyrelsesmøde

29/5-21/6 -  FSA- Mundtlige prøver - 9.klasse

Juni

29/5-21/6 - FSA - Mundtlige prøver - 9. kl.

1. - Samtaler 5.-6.klasse

5. - Grundlovsdag og 2.Pinsedag

7. - Samtaler 5.og 6. klasse

15. - Bestyrelsesmøde

Uge 24 - Gymnastik-uge

17. - Sommermarked - Mødepligt for alle elever !

19. - Fridag

22. - Bogaflevering og rengøringsdag

21. - Translokation - 9. kl.

23. - Sidste skoledag - 0.-8. klasse kl. 8.20-12.05

Juli

 

August

 13. - Første skoledag

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk