Trelleborg Friskole anvender denne prioriteringsrækkefølge ved optagelse:

  • 1. Søskende til nuværende elever
  • 2. Kønsfordeling på årgangen
  • 3. Søskende til tidligere elever
  • 4. Børn af tidligere elever
  • 5. Børn uden tilknytning til skolen

Bestemmelser vedr. indskrivning og venteliste:

  • De optagelsesberettigede på listen betaler senest den 1. marts i forudgående skoleår 1.000 kr. i indmeldelsesgebyr til skolestarten i efterfølgende skoleår.
  • Alle på ventelisten betaler årligt 150 kr. i administrationsgebyr.
  • Børn kan indskrives på venteliste på to årgange ved usikkerhed på skolestart.
  • Mulighed for nedsættelse af skolepenge efter ansøgning.
  • Forud for optagelse af elever forbeholder skolen sig ret til at indhente oplysninger om eleven i børnehave eller tidligere skole.

Læs mere om vores ventelistepolitik her

Indmeldelsesblanket

Indmeldelsesblanket kan downloades her og skal afleveres på skolens kontor.

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk