Trelleborg Friskoles Klub er for elever i 4.-6. klasse

Klubben er åben på alle skoledage fra 14.05-16.00.

Elever fra 4. klasse, som er tilmeldt klubben, vil have mulighed for at gøre brug af SFO morgenpasning.

Prisen for at gå i klubben er kr. 652,00 pr. måned.

Der er egenbetaling på materialer til forskellige aktiviteter (klippekortsordning).

Indmeldelse / Udmeldelse

  • Indmeldelse i Klubben kan ske med 1 dags varsel
  • Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned

Indmeldelsesblanket til Klub kan downloades her.

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk