Åbningstider:

 • Morgen: Kl. 6.30-8.00
 • Eftermiddag: Kl. 14.05-17.00 (fredag kl. 14.05-16.30)

Følgende pasningsmuligheder tilbydes for elever i 0.-3. klasse:

Fuld ordning

Morgen- og eftermiddagspasning

kr. 985,-
Morgen-ordning

Morgenpasning

kr. 265,-
Eftermiddags-ordning

Eftermiddagspasning

kr. 820,-
Halvtids-eftermiddags-ordning

2-3 eftermiddage om ugen

kr. 630,-
Mini-ordning

Max 3 besøg pr. måned

kr. 245,-

 Der betales for SFO 11 mdr. årligt. Opkræves via PBS sammen med skolepenge.

SFO'en holder lukket:

 • Efterårsferien
 • Juleferien
 • Påskeferien
 • St. Bededag
 • Kr. Himmelfartsferien
 • Pinseferien
 • Grundlovsdag
 • Sommerferien

Der uddeles særlige tilmeldingsblanketter til pasning i vinterferien.

Indmeldelse / Udmeldelse

 • Indmeldelse i SFO kan ske med 1 dags varsel
 • Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned
 • Ændringer kan ske til den 15. i en måned og med virkning fra den 1. i en måned

Indmeldelsesblanket til SFO'en kan downloades her.

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk