Satser for skolepenge

Skolepenge opkræves via PBS og betales forud den 1. i måneden, 12 måneder årligt, og satserne for skoleåret 2017/18 er:

  • 1.220,00 kr. pr. måned for 1. barn
  • 915,00 kr. pr. måned for 2. barn *
  • Søskende herudover er gratis *

*) gælder kun når søskende går på skolen samtidigt

Der kan herudover blive udgifter til befordring (se nedenfor), billetter, lejrskole o.lign.

Forældre med særligt behov har mulighed for at søge tilskud til nedbringelse af skolepenge og SFO-betaling. Tilskuddet ydes ud fra indkomstgrundlaget. Ansøgningsskema udleveres en gang årligt i august måned.

Procedure ved forsinket betaling

  • Ved overskridelse af forfaldsdatoen med 30 dage, fremsender skolen 1. rykker med anmodning om øjeblikkelig betaling
  • Hvis denne anmodning ikke efterkommes inden 8 dage, fremsendes 2. rykker med krav om et gebyr på kr. 50,-
  • Hvis der fortsat ikke sker betaling inden 8 dage fra fremsendelsen af denne rykker, fremsendes 3. rykker med et gebyr på kr. 100,-
  • Hvis der fortsat ikke sker betaling, vil elevens fremtidige tilhørsforhold til skolen blive taget op på førstkommende bestyrelsesmøde

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt, med en måneds varsel, til den 1. i en måned. Der betales skolepenge i opsigelsesperioden.

Skole-Buskort

Buslinie 439 stopper ved Trelleborg Friskole.

Der ansøges om buskort gennem skolens kontor (ansøgningsskema kan hentes her eller på skolens kontor). Der er fuld egenbetaling for buskort.

Bortkommer skole-buskortet, skal dette meddeles til kontoret. Erstatningskort koster kr. 100,-.

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk