På Trelleborg Friskole arbejder vi målrettet med læsning og læsestimulering:

Før skolestart

På infomøde i efteråret for kommende 0. klasse informerer læsevejlederen om læsestimulering.

Indskoling

Læsevejlederen deltager på første forældremøde i indskolingen hvert år - og informerer om læsning. Deltagelse på de andre trin er efter behov.

0. klasse

Der arbejdes intensivt med fonologi (bogstav/lyd) i 0. klasse. Via ugentlige bogstavudstillinger, lydarbejde på mange måder, rim & remser, "den daglige læseoplevelse", emner og projekter, børneskrivning samt tekstforståelse og arbejde med sprog, grammatik og ordforråd.

Det er mindstemålet, at eleverne kan alle bogstaver og lyde inden sommerferien. Hovedmålet er, at mange af eleverne er kommet i gang med den første læsning.

1. klasse

I 1. klasse arbejdes fortsat med fonologi. Alle bogstaver gennemgås igen, mens læsningen stille og roligt går i gang. Her vil der være øget fokus på, at alle elever kommer med fra start. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der blive tilbudt læsekursus. Endvidere arbejdes med individuel læsning.

Ved slutningen af 1. klasse forventes det, at eleverne kan læse lix 5-10. De testes i OS64 og MiniSL1 - som tester enkeltordslæsning, sætningslæsning og egenskrivning.

2. klasse

I 2. klasse arbejdes med den fortsatte læsning, og mere litteraturarbejde og grammatik. Her vil også blive tilbudt læsekurser, hvis elever ikke er på niveau. Der arbejdes ligeledes med individuel læsning, så alle elever kommer videre fra sit eget læseniveau.

Ved slutningen af 2. klasse forventes det, at eleverne kan læse lix 10-15. De testes i OS120 og MiniSL2 - som ovenstående, blot på højere niveau. Endvidere testes de i ST2, som er en diagnosticerende stavetest.

3. klasse

I 3. klasse forventes det, at læsningen automatiseres. Der arbejdes løbende med individuel læsning og grammatiske opgaver. Ligesom litteturarbejde og egne tekstproduktioner prioriteres.

I løbet af 3. klasse laves ordblindescreening, som skal kunne identificere evt. ordblinde elever - herefter iværksættes særlige indsatser. Eleverne testes med SL60 - sætningslæseprøve - og ST3 - staveprøve.

4.-9. klasse

Der arbejdes med differentieret egenlæsning og grammatik - ligesom krav til emner, projekter og tekstproduktioner differentieres. Hvis elever har IT-rygsække, inddrages de så vidt muligt i undervisningen. Ordblinde elever eller andre elever med indlæringsvanskeligheder tilmeldes NOTA, som er et gratis e-læsningstilbud.

Alle klassetrin til og med 7. klasse testes årligt i læsning og stavning, og den differentierede del af undervisningen planlægges ud fra disse test, evt. i samarbejde med læsevejlederen. I 8. og 9. klasse vil årsprøve og afgangsprøve erstatte testene.

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk