Skemaer for 2017/2018
SKEMA 0. KLASSE. Klasselærere: TM og SA
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Idr/gym 0/1 SA/AE
Aktivitet   TM
Mat         SJ
Dansk 0/1 PR/TM
Aktivitet SA
Idr/gym 0/1 SA/AE
Aktivitet   TM
Mat         SJ
Dansk 0/1 PR/TM
Aktivitet SA
Dansk       PR
Mat           SJ
Madmatematik PR, TM, JA
Aktivitet TM
Dansk     PR
Dansk       PR
Mat           SJ
Madmatematik PR, TM, JA
Aktivitet TM
Dansk     PR
Mat           SJ
Dansk       PR
Aktivitet TM
Idr/gym 0/1 SA/AE
Musik     HW
Aktivitet   TM
Dansk       PR
Aktivitet TM
Idr/gym 0/1 SA/AE
Krist         SA
PR: Pernille Riis                            SA: Søren Andersen                  SJ: Sara Jensen
 AE: Anders Ebsen                   TM: Tina Madsen                       JA: Jens Augustsen
 HW: Henning West

SKEMA 1. KLASSE. Klasselærer: SJ
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Idr/gym 0/1 SA/AE
Mat             SJ
Krist         JA
Dansk 0/1 PR/TM
Dansk         PR
Idr/gym 0/1 SA/AE
Mat             SJ
Krist         JA
Dansk 0/1 PR/TM
Dansk         PR
Ude.sk JA/HW/AE
Da               PR
Madmatematik PR,TM,JA
Mat           SJ
Mat           SJ
Ude.sk JA/HW/AE
Da               PR
Madmatematik PR,TM,JA
Mat           SJ
Bil.k           SJ
Ude.sk JA/HW/AE
Aktivitet     SA
Dansk     PR
Idr/gym 0/1 SA/AE
Engelsk     SA
Ude.sk JA/HW/AE
Aktivitet     SA
Dansk     PR
Idr/gym 0/1 SA/AE
Musik         HW
PR: Pernille Riis                            SA: Søren Andersen                  TM: Tina Madsen
AE: Anders Ebsen           JA: Jens Augustsen
HW: Henning West                  SJ: Sara Jensen
 
SKEMA 2. KLASSE. Klasselærer PR
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Dansk         PR
Dansk         PR
Dansk PR
Bil.k             SJ
Mat             SJ
Dansk         PR
Dansk         PR
Dansk PR
Bil.k             SJ
Mat             SJ
Udesk. JA/HW/AE
Musik        MM
Madmat JA/PR/TM
Engelsk       PR
Hist             JA
Udesk. JA/HW/AE
Musik        MM
Madmat JA/PR/TM
Dansk         PR
Krist             JA
Udesk. JA/HW/AE
Idr/gym 2/3 TH/BMA
Mat               SJ
Dansk         PR
Idr/gym 2/3 TH/BMA
Udesk. JA/HW/AE
Idr/gym 2/3 TH/BMA
Mat               SJ
Mat             SJ
Idr/gym 2/3 TH/BMA
PR: Pernille Riis                            JA: Jens Augustsen                  
TV: Toivo Hybholt                      HW: Henning West                    SJ: Sara Jensen
AE: Anders Ebsen                  TM: Tina Madsen                       BMA: Berit Andersen
 
SKEMA 3. KLASSE. Klasselærer: TH
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Bil.k TM
Mat               TH
Dansk           TD
Mat             TH
Hist               JA
Bil.k TM
Dansk           TD
Dansk           TD
Mat             TH
Krist             JA
Ude.sk JA/HW/AE
Dansk           TD
Dansk           TD
Engelsk       SA
Mat             TH
Ude.sk JA/HW/AE
Dansk           TD
Dansk           TD
Engelsk       SA
Mat             TH
Ude.sk JA/HW/AE
Idr/gym 2/3 TH/BMA
Dansk           TD
Musik         MM
Idr/gym 2/3 TH/BMA
Ude.sk JA/HW/AE
Idr/gym 2/3 TH/BMA
Dansk           TD
Musik         MM
Idr/gym 2/3 TH/BMA
MM: Marie Mortensen           TD: Tina Düsterdich                       HW: Henning West                   AE: Andersen Ebsen
BMA: Berit Andersen                JA: Jens Augustsen                    TH: Toivo Hybholt
SA: Søren Andersen              PR: Pernille Riis                          
 
SKEMA 4. KLASSE. Klasselærer: MM
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Musik           MM
Idr/gym 4/5 SA/JA
Dansk           MM
Mat           JBA
Na/tek       HW
Musik           MM
Idr/gym 4/5 SA/JA
Dansk           MM
Mat           JBA
Na/tek       HW
Hist             SA
Engelsk   SA
Mat              JBA
Dansk       MM
Mat           JBA
Hist             SA
Engelsk   SA
Krist             MM
Dansk       MM
Mat           JBA
Idr/gym 4/5 SA/BMA
Dansk     MM
Dansk         MM
Hj.kund   JA
Bil.k           MM
Idr/gym 4/5 SA/BMA
Dansk     MM
Dansk         MM
Hj.kund   JA
Bil.k           MM
JBA: Jakob Andersen                JA: Jens Augustsen                    MM: Marie Mortensen
SA: Søren Andersen                  HW: Henning West                    BMA: Berit Andersen
 
SKEMA 5. KLASSE. Klasselærer: JA og JBA
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Hj.kund         JA
Idr/gym 4/5 SA/BMA
Dansk         BA
Eng            MM
Bil.k           BA
Hj.kund         JA
Idr/gym 4/5 SA/BMA
Dansk         BA
Tysk           MM
Dansk         BA
Engelsk         MM
Mat           JBA
Musik         HW
Krist           HW
Na/tek       HW
Engelsk         MM
Mat           JBA
Musik         HW
Dansk       BA
Na/tek       HW
Idr/gym 4/5 SA/BMA
Dansk       BA
Hist             HW
Dansk       BA
Mat           JBA
Idr/gym 4/5 SA/BMA
Dansk       BA
Hist             HW
Mat           JBA
Mat           JBA
BA: Britt Augustsen                   HW: Henning West                    MM: Marie Mortensen        JBA: Jakob Andersen
JA: Jens Augustsen                    SA: Søren Andersen                  BMA: Berit Andersen
 
SKEMA 6. KLASSE. Klasselærer: BA
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Na/tek       HW
Tysk           MM
Idr/gym JBA
Hj.kund       JA
Krist           MM
Na/tek       HW
Tysk           MM
Idr/gym JBA
Hj.kund       JA
Engelsk     MM
Mat           SJ
Dansk         BA
Dansk           BA
Idr/gym JBA
Engelsk     MM
Mat           SJ
Dansk         BA
Dansk           BA
Idr/gym JBA
Engelsk     MM
Hist           AS
Mat           SJ
Bil.k             BA
Mat           SJ
Dansk       BA
Hist           AS
Mat           SJ
Bil.k             BA
Dansk BA
Dansk       BA
BA: Britt Augustsen                   SJ: Sara Jensen
JBA: Jakob Andersen                AS: Ann-Sophie Stilling
MM: Marie Mortensen           HW: Henning West
 
SKEMA 7. KLASSE. Klasselærer: JBA
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Fys/kemi SJ
Mat           JBA
Geografi     HW
Præst
Mat           JBA
Fys/kemi SJ
Mat           JBA
Geografi     HW
Præst
Dansk       AS
Dansk       AS
Engelsk   JR
Engelsk       JR
Hj.kund       JA
Dansk       AS
Dansk       AS
Tysk         JR
Engelsk       JR
Hj.kund       JA
Dansk       AS
Tysk         JR
Biologi     HW
Mat             JBA
Dansk         AS
Hist           JA
Tysk         JR
Biologi     HW
Mat             JBA
Dansk         AS
Hist           JA
     
Idræt         JBA
 
     
Idræt         JBA
 
JR: Jette Raagaard                      HW: Henning West                   SJ: Sara Jensen
JBA: Jakob Andersen                      AS: Ann-Sophie Stilling
JA: Jens Augustsen                   
 
SKEMA 8. KLASSE. Klasselærer: JR og HW
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Mat           TH
Krist           DE
Dansk         JR
Engelsk         AS
Engelsk       AS
Mat           TH
Geografi   HW
Dansk         JR
Engelsk         AS
Tysk             JR
Dansk         JR
Mat           TH
Idræt           SA
Tysk             JR
Tysk             JR
Dansk         JR
Mat           TH
Idræt           SA
Mat             TH
Dansk         JR
Fysik/kemi TH
Samf           JR
Hist             JA
Biologi         HW
Dansk         JR
Fysik/kemi TH
Samf           JR
Hist             JA
Biologi         HW
Dansk         JR
DE: Ditte Ebsen                           JA: Jens Augustsen                    SA: Søren Andersen
TH: Toivo Hybholt                      AS: Ann-Sophie Stilling
HW: Henning West                    JR: Jette Raagaard
 
SKEMA 9. KLASSE. Klasselærer: DE
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Tysk           JR
Biologi         HW
Dansk         DE
Tysk           JR
Mat               TH
Tysk           JR
Fysik/kemi TH
Dansk         DE
Tysk           JR
Mat               TH
Mat           TH
Hist              DE
Dansk         DE
Mat               TH
Idræt           SA
Mat           TH
Geografi     HW
Krist             DE
Engelsk         AS
Idræt           SA
Dansk       DE
Dansk         DE
Samf         JR
Fysik/kemi TH
Engelsk        AS
Dansk       DE
Dansk         DE
 Samf         JR
Fysik/kemi TH
Engelsk        AS
DE: Ditte Ebsen                           HW: Henning West
TH: Toivo Hybholt                      AS: Ann-Sophie Stilling
JR: Jette Raagaard                      SA: Søren Andersen
 
RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES!
 

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk