Skemaer for 2016/2017
SKEMA 0. KLASSE 2016/17. Klasselærer: PR
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Dansk PR
Matematik CJ
Leg/lær TM
Idræt 0.-1. SA+MD
Dansk PR
Dansk PR
Kristendom CJ
Leg/lær TM
Idræt 0.-1. SA+MD
Dansk PR
Matematik CJ
Leg/lær TM
Madmatematik/
Værksteder 0.1.2 PR, TM, JA
Dansk PR
Leg/lær TM
Matematik CJ
Leg/lær TM
Madmatematik/
Værksteder 0.1.2 PR, TM, JA
Dansk PR
Leg/lær TM
Leg/lær TM
Idræt 0.-1. JBA+SA
Dansk 0.-1. PR+TM
Leg/lær TM
Matematik CJ
Leg/lær TM
Idræt 0.-1. JBA +SA
Dansk 0.-1. PR+TM
Leg/lær TM
Matematik CJ
PR: Pernille Riis                            SA: Søren Andersen                  MD: Marie Dudzinski
CJ: Christian Jensen                  JBA: Jakob Andersen
TM: Tina Madsen                       JA: Jens Augustsen
 
SKEMA 1. KLASSE 2016/2017. Klasselærer: PR
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Musik HW
Dansk PR
Matematik CJ
Idræt 0.-1. SA+MD
Matematik CJ
Billedkunst MM
Dansk PR
Matematik CJ
Idræt 0.-1. SA+MD
Matematik CJ
Dansk PR
Leg/lær SA
Madmatematik/
Værksteder 0.1.2
PR,TM,JA
Udeskole 1.2.3
JA,HW,CJ,MD
Dansk PR
Dansk PR
Leg/lær SA
Madmatematik/
Værksteder 0.1.2
PR,TM,JA
Udeskole 1.2.3
JA,HW,CJ,MD
Dansk PR
Matematik CJ
Idræt 0.-1. JBA+SA
Dansk 0.-1 PR+TM
Udeskole 1.2.3
JA,HW,CJ,MD
Kristendom/
Fortælling JA
Engelsk PR
Idræt 0.-1. JBA+SA
Dansk 0.1 PR+TM
Udeskole 1.2.3
JA,HW,CJ,MD
Kristendom/
Fortælling JA
PR: Pernille Riis                            SA: Søren Andersen                  TM: Tina Madsen
CJ: Christian Jensen                  MM: Marie Mortensen           JA: Jens Augustsen
HW: Henning West                    JBA: Jakob Andersen                MD: Marie Dudzinski
 
SKEMA 2. KLASSE 2016/2017. Klasselærer PR
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Idræt 2.-3 SA+MD
Matematik TV
Dansk PR
Dansk PR
Musik HW
Idræt 2.-3 SA+MD
Matematik TV
Dansk PR
Dansk PR
Musik HW
Matematik TV
Dansk PR
Madmatematik/
Værksteder 0.1.2
PR,TM,JA
Udeskole 1.2.3
JA,HW,CJ,MD
Idræt 2.-3 SA+CJ
Kristendom SA
Dansk PR
Madmatematik/
Værksteder 0.1.2
PR,TM,JA
Udeskole 1.2.3
JA,HW,CJ,MD
Idræt 2.-3 SA+CJ
Engelsk PR
Dansk PR
Matematik TV
Udeskole 1.2.3
JA,HW,CJ,MD
Billedkunst TM
Historie SA
Dansk PR
Matematik TV
Udeskole 1.2.3
JA,HW,CJ,MD
Billedkunst TM
PR: Pernille Riis                            JA: Jens Augustsen                    CJ: Christian Jensen
TV: Toivo Hybholt                      HW: Henning West                    MD: Marie Dudzinski
SA: Søren Andersen                  TM: Tina Madsen
 
SKEMA 3. KLASSE 2016/2017. Klasselærer: MM
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Idræt 2.-3 SA+CJ
Dansk MM
Dansk MM
Matematik JBA
Matematik JBA
Idræt 2.-3 SA+CJ
Dansk MM
Dansk MM
Matematik JBA
Matematik JBA
Dansk MM
Musik MM
Dansk MM
Udeskole 1.2.3
JA,HW,CJ,MD
Idræt 2.-3 SA+CJ
Historie JBA
Musik MM
Dansk MM
Udeskole 1.2.3
JA,HW,CJ,MD
Idræt 2.-3 SA+CJ
Kristendom JBA
Billedkunst TM
Engelsk SA
Udeskole 1.2.3
JA,HW,CJ,MD
Dansk MM
Matematik JBA
Billedkunst TM
Engelsk SA
Udeskole 1.2.3
JA,HW,CJ,MD
Dansk MM
MM: Marie Mortensen           TM: Tina Madsen                       HW: Henning West
JBA: Jakob Andersen                JA: Jens Augustsen                    MD: Marie Dudzinski
SA: Søren Andersen                  CJ: Christian Jensen
 
SKEMA 4. KLASSE 2016/2017. Klasselærer: JBA
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Matematik JBA
Billedkunst JA
Hjemkundskab JA
Dansk BA
Idræt 4.-5 SA+MD
Matematik JBA
Billedkunst JA
Hjemkundskab JA
Dansk BA
Idræt 4.-5 SA+MD
Dansk BA
Historie JBA
Idræt 4.-5 SA+BMA
Matematik JBA
Dansk BA
Dansk BA
Historie JBA
Idræt 4.-5 SA+BMA
Kristendom BA
Dansk BA
Natur/teknik HW
Musik HW
Dansk BA
Engelsk SA
Matematik JBA
Natur/teknik HW
Musik HW
Dansk BA
Engelsk SA
Matematik JBA
JBA: Jakob Andersen                JA: Jens Augustsen                    MD: Marie Dudzinski
BA: Britt Augustsen                   SA: Søren Andersen
HW: Henning West                    BMA: Berit Andersen
 
SKEMA 5. KLASSE 2016/2017. Klasselærer: BA
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Historie TD
Dansk TD
Dansk TD
Dansk TD
Idræt 4.-5 SA+AE
Historie TD
Dansk TD
Dansk TD
Dansk TD
Idræt 4.-5 SA+AE
Engelsk SA
Natur/teknik HW
Idræt 4.-5 SA+BMA
Engelsk SA
Musik HW
Dansk TD
Natur/teknik HW
Idræt 4.-5 SA+BMA
Engelsk SA
Musik HW
Matematik BA
Matematik BMA
Hjemkundskab JA
Billedkunst MM
Matematik BA
Matematik BA
Kristendom TD
Hjemkundskab JA
Tysk MM
Matematik BA
BA: Britt Augustsen                   HW: Henning West                    MM: Marie Mortensen        AE: Anders Ebsen
JA: Jens Augustsen                    SA: Søren Andersen                  TD: Tina Düsterdich
 
SKEMA 6. KLASSE 2016/2017. Klasselærer: BA
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Dansk BA
Idræt JBA
Idræt SA
Engelsk MM
Dansk BA
Dansk BA
Idræt JBA
Idræt SA
Engelsk MM
Dansk BA
Matematik JBA
Hjemkundskab JA
Dansk BA
Dansk BA
Matematik JBA
Kristendom MM
Hjemkundskab JA
Dansk BA
Tysk MM
Matematik JBA
Tysk MM
Historie JA
Billedskole HW
Matematik JBA
Natur/teknik HW
Engelsk MM
Historie JA
Billedskole HW
Matematik JBA
Natur/teknik HW
BA: Britt Augustsen                   JA: Jens Augustsen
JBA: Jakob Andersen                SA: Søren Andersen
MM: Marie Mortensen           HW: Henning West
 
SKEMA 7. KLASSE 2016/2017. Klasselærer: JR
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Engelsk MM
Biologi HW
Geografi HW
Præst
Tysk JR
Matematik TH
Biologi HW
Geografi HW
Præst
Dansk JR
Hjemkundskab JA
Dansk JR
Tysk JR
Dansk JR
Historie JA
Hjemkundskab JA
Dansk JR
Tysk JR
Dansk JR
Historie JA
Dansk JR
Fysik TH
Engelsk MM
Matematik TH
Matematik TH
Dansk JR
Fysik TH
Engelsk MM
Matematik TH
Matematik TH
     
Idræt SA
 
     
Idræt SA
 
JR: Jette Raagaard                      HW: Henning WEst                   
TH: Toivo Hybholt                      MM: Marie Mortensen
JA: Jens Augustsen                    SA: Søren Andersen
 
SKEMA 8. KLASSE 2016/2017. Klasselærer: DE
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Tysk JR
Dansk DE
Dansk DE
Tysk JR
Dansk DE
Geografi HW
Dansk DE
Dansk DE
Tysk JR
Kristendom JA
Biologi HW
Matematik TH
Fysik TH
Matematik TH
Matematik TH
Biologi HW
Matematik TH
Fysik TH
Matematik TH
Engelsk MM
Historie JA
Engelsk MM
Samfundsfag JR
Dansk DE
Idræt 8.-9 SA
Historie JA
Engelsk MM
Samfundsfag JR
Dansk DE
Idræt 8.-9 SA
 
 
Valgfag Musik
 
 
 
 
Valgfag Musik
 
 
DE: Ditte Ebsen                           JA: Jens Augustsen                    SA: Søren Andersen
TH: Toivo Hybholt                      MM: Marie Mortensen
HW: Henning West                    JR: Jette Raagaard
 
SKEMA 9. KLASSE 2016/2017. Klasselærer: DE
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Matematik TH
Tysk JR
Fysik TH
Matematik TH
Historie JA
Kristendom JR
Tysk JR
Fysik TH
Matematik TH
Fysik TH
Samfundsfag JR
Dansk DE
Biologi HW
Dansk DE
Dansk DE
Samfundsfag JR
Dansk DE
Geografi HW
Dansk DE
Dansk DE
Matematik TH
Engelsk JR
Dansk DE
Engelsk JR
Idræt 8.-9 SA
Matematik TH
Engelsk JR
 
Tysk JR
Idræt 8.-9 SA
DE: Ditte Ebsen                           HW: Henning West
TH: Toivo Hybholt                      JA: Jens Augustsen
JR: Jette Raagaard                      SA: Søren Andersen
 
RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES!
 

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk