Trelleborg Friskole tilbyder en længere sammenhængende skoledag på alle klassetrin:
06.30-08.00
Morgenpasning SFO
08.00-08.15
Morgensamling

Vi synger 2 sange (valgt af den ansvarlige lærer og/eller de enkelte klasser på skift), beder "Fadervor" og slutter evt. med fødselsdagssang, hvis der er én eller flere elever, der fylder år på dagen eller har gjort det i weekenden/ferien.
Eleverne informeres om evt. skemaændringer eller særlige aktiviteter i løbet af dagen.

Til morgensamling er der også tit musikalske indslag fra eleverne i én eller flere klasser.
Alle forældre opfordres til at deltage jævnligt ved morgensamling.

08.15-09.00
1. lektion
09.00-09.45
2. lektion
09.45-10.15
Frikvarter/Udeleg
10.15-11.00
3. lektion
11.00-11.45
4. lektion

Indskolingen spiser i slutningen af 4. lektion. Der uddeles mælk til de elever, der er tilknyttet Arlas Mælkeordning.

11.45-12.00
Spisepause
12.00-12.30
Frikvarter/Udeleg
12.30-13.15
5. lektion
13.15-14.00
6. lektion
14.00-15.30
7.-8. lektion
14.00-17.00
Eftermiddagspasning SFO (0.-3. klasse)

(fredag lukker SFO'en kl. 16.30)

14.05-16.00
Klub (4.-6. klasse)

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk