Trelleborg Friskole tilbyder en længere sammenhængende skoledag på alle klassetrin:
06.30-08.00
Morgenpasning SFO
08.20-08.40
Morgensamling

Vi synger 2 sange (valgt af den ansvarlige lærer og/eller de enkelte klasser på skift), beder "Fadervor" og slutter evt. med fødselsdagssang, hvis der er én eller flere elever, der fylder år på dagen eller har gjort det i weekenden/ferien.
Eleverne informeres om evt. skemaændringer eller særlige aktiviteter i løbet af dagen.

Til morgensamling er der også tit musikalske indslag fra eleverne i én eller flere klasser.
Alle forældre opfordres til at deltage jævnligt ved morgensamling.

08.40-09.20
1. lektion
09.20-10.05
2. lektion
10.05-10.35
Frikvarter/Udeleg
10.35-11.20
3. lektion
11.20-12.05
4. lektion

Indskolingen spiser i slutningen af 4. lektion. Der uddeles mælk til de elever, der er tilknyttet Arlas Mælkeordning.

12.05-12.35
Frikvarter/Udeleg
12.35-13.20
5. lektion
13.20-14.05
6. lektion
14.15-15.45
7.-8. lektion
14.05-17.00
Eftermiddagspasning SFO (0.-3. klasse)

(fredag lukker SFO'en kl. 16.30)

14.05-16.00
Klub (4.-6. klasse)

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk