Trelleborg Friskoles retningslinier for specialundervisning og pædagogisk støtte er:

 • Skolens ressourcer bruges primært i 0.-4. klasse.
 • Der læses ikke specialundervisning i overbygningen.
 • Støtte tildeles efter behov. Dette vurderes af skoleleder, pædagoger og klasselærer.
 • Behovet for specialundervisning vurderes af læsevejlederen og faglæreren.
 • Specialundervisningen læses som kurser af forskellig varighed, f.eks. 2-4 x 20 min/uge i en periode. Undervisningen læses hovedsageligt af læsevejleder eller dansklærer. I særlige tilfælde læses enkelte lektioner af matematiklærer og der kan dispenseres så elever modtager spec.uv faste lektioner hele året.
 • Forældre vejledes altid om specialundervisningen og hvilken indsats skolen forventer de gør hjemme.
 • Sprogscreening i 0. klasse foretages af klasselæreren og analyseres sammen med læsevejlederen.
 • Ordblindescreening i 3. klasse foretages af læsevejlederen og analyseres sammen med ordblindelæreren.
 • Evt. ny ordblindescreening i 4. klasse foretages af læsevejlederen.
 • Elever kan få foretaget ordblindescreeninger og andre faglige test efter behov.
 • Alle elever kan downloade app-writer – et læse/skrivestøttende it-baseret værktøj

 

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk