Fra skoleåret 2009/10 har Trelleborg Friskole haft udeskole på skemaet for 1. og 2. klasse.

Hvad er udeskole?

"Udeskole er en skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i naturen og de nære omgivelser – f.eks. en dag om ugen, året rundt. Udedagen er faglig, og de aktiviteter der bliver gennemført udendørs tænkes sammen med aktiviteterne på inde-dagene til en hel undervisning." (Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og udeskole.dk)

Ikke bare en ugentlig skovtur

Udeskole er på ingen måde BARE en ugentlig "udflugtsdag". Der er lige så meget fokus på det "faglige" element i udeskolen som i "almindelig", indendørs undervisning. I udeskolen får eleverne brugt fagene aktivt. De afprøver teoretisk viden og færdigheder, ved at arbejde konkret med dem i naturen.

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk