Skolens værdigrundlag dikterer tolerance, respekt og rummelighed over for alle. Dette gælder både for forældre, elever og personalet.

Derfor er der ingen tolerance over for mobning og vold. Opstår der tilfælde af mobning og vold - skal der handles på det.

Sådan definerer vi mobning

 • Mobning er mere end drilleri og konflikter
 • Mobning er en gruppes (eller en enkeltpersons) systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkeltperson gennem længere tid på et sted, hvor personen er tvunget til at opholde sig

Sådan forebygger vi mobning

 • I det daglige skal lærerne og forældrene medvirke til at løse konflikter
 • Klasselæreren skal i klassens time tage sociale problemstillinger op og gøre eleverne bevidste om ansvaret over for hinanden
 • Der arbejdes gennem al undervisning og kontakt med eleverne med forebyggelse af mobning
 • Alle klasser udfærdiger fælles sociale regler
 • Eleverne arbejder selv aktivt i konfliktløsningen

Sådan handler vi - trin 1

A) Hvis dit/jeres barn bliver drillet/mobbet af børn fra klassen, skal det håndteres således:

 • Du kontakter forældrene til det barn, der driller/mobber, og forklarer, hvordan dit barn oplever situationen
 • Du kontakter klasselæreren og forklarer, hvad der er sket, og fortæller, hvordan samtalen med de pågældende forældre er forløbet
 • Klasselæreren taler med de involverede børn i skolen

Det er oftest den bedste løsning, hvis forældre indbyrdes ordner disse situationer. Derfor er det vigtigt, at begge parter lytter til hinanden og samarbejder for at finde en god løsning.

B) Hvis dit/jeres barn bliver drillet/mobbet af børn fra en anden klasse, skal det håndteres således:

 • Du kontakter dit/jeres barns klasselærer, som går videre til den anden klasselærer og evt. forældre
 • Du kan også kontakte skolelederen, der så vil sørge for den videre behandling

Sådan handler vi - trin 2

Hvis ovennævnte "trin 1" ikke lykkes, gøres følgende:

 • Du kontakter klasselæreren eller skolelederen og forklarer, hvad der er gået galt
 • Klasselæreren indkalder til et møde, hvor begge børnene og deres forældre deltager samt klasselæreren og skolelederen
 • Hvis der ikke opnås en løsning på mødet, kan skolelederen bede mobberen om at tage en tænkepause på 1 uge for at overveje, om han/hun ønsker at fortsætte på skolen med fuld accept af skolens værdigrundlag

Hvad kan I som forældre gøre for at forebygge mobning?

 • Vi kan alle gøre en masse i fællesskab for at undgå disse situationer
 • Det er vigtigt, at der er et godt sammenhold i klasserne og i forældregrupperne
 • Derfor er det meget vigtigt, at I som forældre møder op til forældremøderne, sociale arrangementer, arbejdsweekenderne og skole-hjem samtalerne. Her viser vi børnene, at vi er glade for vores skole, at vi respekterer hinanden, og at vi kan lide at være sammen

I yderste konsekvens, hvor forældreopbakningen til skolens værdigrundlag samt ansvarsfølelsen over for fællesskabet og de sociale værdier mangler, bør det overvejes, om skolen er den rigtige for det pågældende barn.

 

I tilfælde af grov vold

 • Udøver en elev grov vold over for en anden elev eller en voksen, bortvises eleven øjeblikkeligt
 • De sociale myndigheder underrettes og/eller der foretages politianmeldelse

Læs mere om vores bortvisningspolitik her

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk