Folketinget vedtog den 18. juni 2012 Lov om ændring af lov om røgfrie miljøer, gældende fra 15. august 2012. (Ændringsloven kan læses i sin helhed på www.retsinformation.dk).

Ændringerne har særligt fokus på at sikre, at børn og unge ikke bliver udsat for rygningens skadelige konsekvenser, hvilket betyder, at

Trelleborg Friskole er røgfri fra skoleåret 2012/2013

Dette indebærer, at

  • Hverken elever, ansatte eller besøgende må ryge på skolen eller skolens område.
  • Rygepolitikken gælder også i forbindelse med ture, ekskursioner og lejrskoler.
  • Rygepolitikken gælder også i forbindelse med arrangementer på skolen.

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk