Trelleborg Friskole arrangerer lejrskoler/fællesovernatninger for skolens elever efter følgende plan:
Hele skolen

Fællesovernatning på skolen i forbindelse med "Get Moving"-ugen (uge 41).

0.-2. klasse

1 fællesovernatning på skolen, hvor de tager en udflugt om dagen inden overnatning.

3. klasse

2 overnatninger i overskuelig afstand til skolen.

4. klasse

Tager ikke på lejrskole. Der arrangeres i stedet større heldags-ekskursion.

5. klasse

2 overnatninger

6. klasse

Ekskursion

7. klasse

 2 overnatninger

8. klasse

 Ekskursion

9. klasse

4 overnatninger i udlandet.

 

 

Trelleborg Friskole, Strandvejen 121, Hejninge, 4200 Slagelse - tlf. 51 23 51 31 - kontor@trelleborgfriskole.dk